Mussol

El projecte MUSSOL de 4t d’ESO engloba competències dels àmbits social, lingüístic i artístic, així com les dels àmbits transversals (digital, personal i social i cultura i valors).

El primer trimestre, l’alumnat es posa en la pell dels artistes i arquitectes de finals del segle XIX, i es presenta a un concurs artístic amb propostes de monuments per a l’any de la inauguració de l’Arc de Triomf i l’Exposició Universal (L’espai públic és nostre? 1888. Repensem-lo).

La creativitat és un dels components principals del projecte, per a l’assoliment dels objectius i per a la inclusivitat de tot l’alumnat. A partir d’aquest repte, els alumnes s’endinsen en el segle XIX, aprenen el context històric i cultural, i els usos i la monumentalització de l’espai públic.

El segon trimestre, explorem l’exili i la postguerra en primera persona (La literatura de l’exili). A través de dues obres literàries i dues pel·lícules, els nois i les noies han d’entendre i empatitzar amb aquesta època fosca i complexa, investigar, fer-se preguntes rellevants i posar-les en dansa amb entrevistes a testimonis reals.

El darrer projecte de curs, és una proposta oberta a l’alumnat. Mitjançant eines com el vídeo participatiu, i amb col·laboració del Projecte MUS-E, el repte proposa dibuixar escenaris de futur relacionats amb situacions locals (del barri) i dinàmiques globals.

La codocència a l’aula ens permet treballar des dels diferents àmbits de manera integrada i acompanyar i atendre la diversitat de l’alumnat.