Essencials

En els cinc apartats següents us expliquem allò que ens defineix: l’aprenentatge actiu, el treball cooperatiu, l’acompanyament personalitzat, l’expertesa digital i el treball en xarxa.