Expertesa digital

La tecnologia és present de manera transversal en les activitats del centre, però també forma part de manera concreta dels aprenentatges: no sols és un recurs, és un objectiu d’aprenentatge

L’alumnat ha d’esdevenir usuari competent i crític de la tecnologia, però també creador digital, per això s’anirà trobant diferents propostes de programació al llarg dels cursos.

Els dispositius digitals incideixen en la vida dels adolescents, més enllà de l’aula, i per això cal educar-los en les bones pràctiques i acompanyar-los en la reflexió i construcció de la identitat digital. La prevenció i l’ús crític són objectius fonamentals de l’acció tutorial i del treball en projectes. 

Més enllà de l’accés, la identitat, les relacions i la visió crítica del medi digital, hi ha la ciutadania digital. Al Pau Claris volem que l’alumnat participi de l’entorn digital més enllà del consum o la producció. Entenem l’espai digital com una oportunitat per vehicular iniciatives i propostes, relacionades amb el nostre entorn més proper i també llunyà.

“L’alfabetització digital s’articula en el marc d’uns canvis curriculars més amplis que abasten la generalitat de les matèries i que consideren el desenvolupament de competències personals.” Pere Marquès