POEFA

El Programa d’orientació i reforç per a la millora i suport en l’educació (POEFA) té com a eix fonamental la reducció i prevenció del fracàs escolar i l’abandonament escolar prematur, mitjançant el suport als centres educatius d’entorns socioeconòmics vulnerables, intervencions específiques adreçades a col·lectius en situació especialment vulnerable, la implicació de la comunitat educativa en el procés educatiu i l’enfortiment formatiu de les competències del professorat per tal de donar resposta educativa a la diversitat de necessitats educatives.

Les actuacions que es desenvolupen en les comunitats autònomes, seran finançades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i cofinançades pel Fons Social Europeu (FSE), en el marc de les línies d’actuació previstes en el Programa operatiu d’ocupació, formació i educació 2014-2020 (POEFE).

El centre ha estat beneficiari d’aquest programa dins de l’adjudicació POEFA-ABA19 amb una concesió de 9.780€ per a la participació en projectes amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat.