Fons social europeu

Els projectes d’èxit educatiu estan creats per articular actuacions innovadares de suport i reforç per reduir i prevenir l’abandonament escolar prematur i fomentar la igualtat d’accés a una educació de qualitat en els centres educatius.

Dins d’aquests projectes la Direcció general d’Innovació, Recerca i Cultura Digital del Departament d’Educació va publicar la Resolució del 20 de juliol 2019 va aprovar el Projecte amb oportunitat d’èxit educatiu a favor de l’alumnat (POEFA).

RECORDATORI!! Convocatòria de selecció de Projectes amb Oportunitats d'Èxit Educatiu a Favor de l'Alumnat (POEFA) | Servei Educatiu Ciutat de Badalona