Reptes finals

Al Pau Claris desenvolupem els crèdits de síntesi que són obligatoris al final de cada curs, a través del que anomenem reptes finals, on l’alumnat treballa amb la metodologia del treball per projectes amb l’objectiu de resoldre un repte que poden ser proposats pels mateixos alumnes o pel professorat de cada etapa educativa.

Per desenvolupar aquests reptes s’organitza una setmana en la qual s’han d’utilitzar totes les competències treballades durant el curs per donar resposta aplicada en un context diferent. Per portar-los a terme, l’alumnat ha de mostrar capacitat de gestió i organització del temps, esforç i compromís, capacitat de treball en equip, domini de les competències digitals. Els productes o solucions proposades han de mostrar-les a la resta d’alumnat i famílies, fent-los protagonistes davant la comunitat educativa.