Encàrrecs

Els encàrrecs de centre fomenten la participació i la corresponsabilitat de l’alumnat en la gestió de l’institut. Són encàrrecs funcionals que contribueixen al bon funcionament del centre.

Des de les comissions i els reptes finals l’alumne participa de l’organització i la gestió del Pau Claris, amb aprenentatges autèntics i motivadors.

La gestió de les biblioteques, la comunicació externa a les xarxes, l’hort, les auditories ambientals, el disseny de la cartelleria, les campanyes de sostenibilitat o la mediació en són alguns exemples.