Treball en xarxa

L’aliança amb entitats i organitzacions de l’entorn és una estratègia clau per donar resposta comunitària al repte d’educar els nostres joves, els adults del futur.

El Projecte Educatiu del Pau Claris s’articula en una xarxa de relacions amb altres entitats sota una mirada global i integral del procés d’aprenentatge personal de l’alumnat. 

El treball en xarxa possibilita a l’alumne el coneixement de l’entorn immediat i del món, participar-hi i incidir-hi.

La participació a l’aula, al centre i a l’entorn potencia l’exercici de la ciutadania global i l’aprenentatge autèntic dels alumnes.

Mitjançant les propostes globalitzades, els projectes d’aula, els tòpics, les comissions, el projecte musical, el programa MUS-E, el servei comunitari, els programes de ciència ciutadana i les propostes de recerca per a la ciutadania global, les aliances amb diferents agents del territori possibilten el desenvolupament de la ciutadania crítica, la participació social i la consciència d’un mateix i de la pròpia vida.

L’educació no canvia el món, canvia les persones que el canviaran.”  Paulo Freire