Linguasoc

Linguasoc és un dels projectes del segon curs de l’ESO. Les matèries que hi treballem són les de Geografia i Història, Llengua catalana i Llengua castellana, . Així, doncs, aprofitem els continguts clau de l’edat mitjana (programats curricularment per a aquest curs) per desplegar les competències dels àmbits social i lingüístic i dels àmbits transversals (digital, personal i social i cultura i valors).

Com es vivia als castells? Per què es diu que Catalunya va ser una terra de frontera? Quin és l’origen comú de les tres religions monoteistes? Què és la llei de l’oferta i la demanda? Aquestes són algunes de les preguntes que intentem donar resposta. Per a l’alta edat mitjana entre tots i totes dissenyem un escape room, i per a la baixa edat mitjana i el creixement de les ciutats, un Monopoli de la Barcelona medieval.

El treball cooperatiu i la codocència són eines per a la inclusió i l’atenció de les necessitats de cada alumne.