FUP 1r

A FUP (Fem un Projecte) de 1r d’ESO fem projectes transversals que tenen com a principals objectius treballar les eines digitals, les estratègies de l’aprenentatge del treball cooperatiu i la cohesió del grup.

En aquest primer curs els projectes que estem treballant són: l’autoconeixement (L’aventura de descobrir com ets), propostes d’enriquiment del zoo (Enriquim el nostre zoo) i sostenibilitat (Grow green).

L’alumnat té un rol que ha de desenvolupar per a aprendre a treballar de forma cooperativa. La temàtica dels projectes és l’excusa per a treballar els objectius principals: fomentem l’autoconeixement, l’autoestima i l’aprenentatge al llarg de la vida.

En l’àmbit organitzatiu, treballem en dos nivells. Per una banda, ajuntem l’alumnat dels dos grups-classe, a les Aules 2×1, organitzats en grups de 4 o 5 integrants d’acord amb el seu rol, i per una altra banda, el professorat de diferents àrees fa codocència i incorpora la transversalitat dels continguts en la consecució d’un repte.