Aprenentatge actiu

Les metodologies actives inclouen situacions en què els alumnes pensen sobre el que aprenen (aprendre a aprendre). Oferir-los oportunitats per interpretar i utilitzar en diferents contextos el que aprenen els facilita integrar amb més profunditat els aprenentatges i transferir-los en altres situacions.

Al Pau Claris l’alumne té un paper actiu: pensa, planifica, pren decisions, fa recerca, analitza críticament la informació, s’expressa i comunica, avalua i participa.

El docent assumeix un rol de mediador en el sentit d’orientar l’alumne en aquestes propostes actives: en els projectes, els tòpics, els encàrrecs de centre, els reptes finals, les comissions, les mentories entre iguals, l’Aprenentatge i Servei i els programes de ciència ciutadana, l’alumne és el centre de l’aprenentatge.

L’aprenentatge actiu propicia la reflexió sobre el propi procés i l’autonomia de l’aprenent i, en oferir-li contextos propers als seus interessos, afavoreix la motivació: el fa protagonista del seu procés d’aprenentatge.

“El principal aliat de l’educació és el plaer” David Bueno