Acompanyament personalitzat

L’acció tutorial és un pilar en el nostre projecte educatiu per això tots els docents desenvolupem dos rols amb els alumnes: una funció didàctica referida als aprenentatges, i una funció orientadora com a tutors personals.

L’aprenent és constructor del seu coneixement, pren consciència del seu procés i reflexiona sobre les seves capacitats i habilitats per marcar-se objectius d’aprenentatge amb l’orientació del tutor personal.

Tots els docents del centre som tutors personals d’un nombre reduït d’alumnes, d’aquesta manera podem acompanyar l’alumnat en la reflexió sobre el seu procés d’aprenentatge i l’orientació acadèmica de manera individual i personalitzada, mitjançant el pla personal.

El pla personal és una eina de millora, seguiment i avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat, mitjançant la reflexió, l’autoconeixement i el compromís de l’aprenent en el seu propi procés educatiu i en el seu creixement personal.

Al Pau Claris proposem moments en què es plantegen coneixements a partir dels interessos i contextos dels alumnes: els projectes, els tòpics, els encàrrecs de centre, les comissions, el servei comunitari, la coral del pati, les propostes de recerca, entre d’altres, són oportunitats de personalització dels aprenentatges.

“Aprendre a aprendre implica fer-se conscient del propi procés d’aprenentatge, monitorar-ne el progrés i ser capaç de prendre mesures adequades per millorar-lo deliberadament.” Héctor Ruiz