Projecte musical

El 2014 vam iniciar el Projecte musical, basat en l’entesa de la música com a llenguatge i coneixement, i com a font de sensibilitat i de plaer estètic. I en aquest sentit tenim definida una de les 14 finalitats educatives (el perfil de sortida de l’alumnat) del nostre PEC.

        1. La música com a connector d’aprenentatges. Ser capaç de participar activament en la creació de produccions musicals grupals i d’expressar continguts transversals i interdisciplinaris de manera artística amb sensibilitat, creativitat i satisfacció personal.

Aquest projecte el duem a terme en col·laboració amb l’Escola de Músics i JPC. La Cristina Colomer, pianista i pedagoga, n’és la responsable i dirigeix el cant coral a tots els grups classe de l’ESO una sessió a la setmana en horari lectiu (cant coral a 1r i a 2n d’ESO; i creació i representació de musicals a 3r i a 4t d’ESO), la Pau Claris’Choir (Coral d’alumnes voluntaris que assagen a l’hora del pati) i els tòpics d’aprenentatge de piano A tota tecla!, un projecte pilot del Maria Canals Barcelona, dut a terme per la Cristina Colomer.  Al Tòpic de combo comptem amb el professor Tolo García-Plata.

Al llarg del curs es fan moltes actuacions i concerts: a les festes de l’Institut, a les actuacions com a benvinguda de persones externes al centre (visites alumnat de 6è, visites de professionals externs, visites institucionals…), a la Trobada de Cors del Raval al Museu Marítim, al Concert de Nadal al Palau Güell, a l’OFF Maria Canals al Foyer del Palau, i al Projecte Vincles del Palau de la Música Catalana.

Amb l’Escola de Músics i JPC, formem part del Programa d’innovació araART del Departament d’Educació, amb l’objectiu de crear una línia pedagògica de treball, amb la música com a element de cohesió i gaudi, que enforteixi la creativitat, el sentiment de pertinença i d’orgull, i el creixement personal.