Projectes TIL

Als projectes TIL (Tractament Integral de les Llengües) treballem la llengua catalana, la castellana i la cultura clàssica a partir de temes propers al nostre alumnat: la cultura, l’actualitat, l’aprenentatge i servei… Dotem la llengua d’un contingut real per poder treballar l’expressió oral i escrita, la comprensió i el llenguatge literari.

L’alumnat ha de resoldre petits reptes relacionats amb una temàtica concreta en equips cooperatius (de 4 o 5). Els equips plantegen estratègies per resoldre les qüestions. La resposta els permet construir coneixement de forma autònoma i desenvolupar un aprenentatge competencial i cooperatiu, sota un principi: l’èxit de cadascú ens beneficia a tots.

Descobrim que la nostra arrel cultural prové dels grecs, que podem fer una ruta del Quixot a Barcelona, o que podem crear una campanya publicitària per animar la gent del barri a donar sang.

Fem d’escriptors i de grans poetes, descobrim també el perill de les fake news, i gaudim fent teatre en col·laboració amb els artistes del MUS-E i reflexionem sobre els reptes d’aprenentatge proposats.

A l’aula quatre professores compartim espai, interessos i objectius. La codocència ens ajuda a fer un seguiment diari, acurat i personalitzat dels alumnes.