Tòpics

Al Pau Claris anomenem “Tòpics” a les optatives. 

Els Tòpics són tallers internivells (1r, 2n i 3r d’ESO), d’aprenentatges transversals i vivencials, que responen a les motivacions i interessos personals dels alumnes. L’aprenent escull diferents Tòpics cada curs i dissenya un itinerari personal en què treballa les competències de l’Àmbit de Cultura i Valors i de l’Àmbit Personal i Social, en el marc del Drets Humans i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Què aporten els Tòpics als aprenents?

  • La personalització de l’aprenentatge, a partir dels seus interessos i motivacions personals.
  • L’oportunitat de donar respostes innovadores en una societat canviant i en evolució constant.
  • Relacionar-se amb companys d’altres edats.
  • Adquirir aprenentatges més transferibles, permanents, productius i funcionals.
  • Un espai d’aprenentatge tranquil i proper.