Professorat

L’equip humà de l’INS Pau Claris és clau en el desenvolupament i èxit de l’educació de l’alumnat del centre. Els valors essencials que fonamenten la nostra acció educativa és el marc de l’escola avançada que es regeix pel marc dels 4 pilars de l’educació de Delors (UNESCO), actualitzats el 2015 en el document Repensar l’Educació i la Declaració d’Incheon en el seu objectiu 4 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

L’equip humà basa la seva acció educativa en el treball en equip, la cooperació, la responsabilitat i el creixement professional impulsant la comunitat d’aprenentatge entre iguals fomentat per la codocència, la coordinació dels equips, el lideratge distribuït i transformacional.