Revista

La revista post és un projecte interdisciplinari que es va iniciar el 2017. Té l’objectiu de ser el portaveu de tots els alumnes de l’Institut Infanta Isabel. No tan sols inclou seccions pròpies del gènere periodístic com ara notícies, entrevistes, reportatges  o columnes d’opinió elaborades pels alumnes, sinó que pretén ser una plataforma de difusió artística i literària. A més a més, hi tenen ressò tots els actes de dins i fora l’Institut en què els alumnes són els protagonistes (premis, viatges, col·laboracions amb altres centres, etc.).

El 2019, per ampliar la plataforma de difusió i aconseguir la immediatesa informativa exigida per l’ofici de periodista, des de l’Optativa de Periodisme de 3r d’ESO s’ha creat un espai web on els alumnes creen continguts d’actualitat i els publiquen setmanalment. Podeu consultar aquí: https://postinfanta.wordpress.com/

Números publicats:

número 0  número 1   número 2 numero 3
número 4 número 5