Perfil del contractant

Resolució suspensió menjador CEB

Licitació contracte concurs del servei de neteja

ANUNCI pel qual es fa pública la licitació del servei de neteja

PCAP I PPT (consultar documents adjunts)

Data i hora concreta prevista per a efectuar la visita tècnica:12 de juny de 2018 a les 11:30

Data límit de lliurament d’ofertes: 25 de juny 2018 a les 14:00

 

Data i hora concreta prevista per a efectuar l’obertura pública del Sobre B: dijous 28 de juny a les 10:00

Data i hora concreta prevista per a efectuar l’obertura pública del Sobre C: dimarts 10 de juny a les 10:00

 

Acta d’obertura del Sobre B

Acta d’obertura del Sobre C