Departament de Música

La Coral de l’institut

Ja fa anys que l’institut ofereix a tots els seus alumnes l’oportunitat de participar en la seva Coral. El Cant Coral és una aposta del centre per aquesta eina privilegiada en el creixement integral de l’alumne; és una activitat potenciadora de la concentració, la disciplina, la consciència corporal, el treball col·laboratiu, el respecte i la socialització. I tot plegat al servei de l’expressió i el gaudi estètic, per una participació més intensa en la vida festiva i afectiva del centre. Activitat, per tant, que serà font del benestar necessari per afrontar amb il·lusió els reptes de l’etapa educativa. Assagem una hora a la setmana i participem tant en els actes festiu de l’ institut com en altres projectes fora de l’ institut.