Aula d’acollida

L’aula d’acollida és l’espai creat per rebre, acompanyar i guiar lingüísticament i personalment els alumnes nouvinguts en un centre d’educació. És el lloc on aquests alumnes, que provenen de països de parla diferent a la llengua vehicular del centre, poden trobar-se amb altres alumnes en la seva mateixa situació i compartir experiències.

Els alumnes nouvinguts surten unes hores de l’aula ordinària per anar a l’aula d’acollida. Aquestes hores d’assistència són diferents en cada cas i poden variar en funció de l’aprenentatge.

L’objectiu de l’aula d’acollida és que els nouvinguts adquireixin autonomia lingüística i personal i puguin anar seguint la formació curricular a un ritme el més similar possible a la resta dels companys del centre amb plena normalitat. Així aconseguim que cada alumne, amb les seves particularitats i característiques úniques, en pugui acabar prescindint i se sumi al gruix d’alumnes que aprenen i creixen com a persones al nostre institut.