Projecte de Diversificació curricular

El Projecte de Diversificació curricular és un programa, implementat per primera vegada a l’Infanta durant el curs 2015-16, que busca la vinculació de l’institut amb l’entorn a través de pràctiques en empreses o entitats del barri.

Els alumnes que hi participen a principi de curs omplen una desiderata amb les seves preferències laborals i s’inicien en l’àmbit pràctic fent tres tasts trimestrals en empreses i/o entitats diferents. Aquest projecte pretén afavorir l’acreditació dels alumnes d’Aules obertes de 3r i 4t i, a la vegada, potenciar la continuïtat en itineraris posteriors.

Podeu consultar què és un projecte de diversificació curricular i les seves característiques en aquesta presentació.