English

Desdoblaments

Treballem amb grups molt més reduïts, amb una atenció més individual i una interacció oral molt més real i pràctica, que facilita l’aprenentatge de la llengua.

ESO: 2 hores de classe amb tot el grup. 1 hora de classe amb el grup partit.

BATX: 3 hores de classe (els grups són tots desdoblats). Això fa que l’atenció sigui molt més personalitzada.

Aula d’Idiomes ,Ens permet fer activitats més pràctiques i exercitar més l’expressió oral. Es tracta d’una aula amb unes taules rodones que es poden separar en dues meitats per poder treballar la llengua en grups petits de dues o tres persones.
Projectes i activitats orals: Treballem amb els ordinadors de l’Aula d’Idiomes i Chromebooks.Oral Presentations”, “Dialogues”, “Discussions”, “Role Plays”, entrevistes de treball.
Optatives d’anglès
  • Better Actors (Teatre en Anglès)

  • Mindstorms: Robòtica i Ficció

1r ESO
4tESO. Desdoblament anglès

Hem volgut trobar tradicions una mica diferents de les nostres i les hem presentat als companys. Do you find them strange?

STORY CREATION

Utilitzem diferents recursos per crear històries. Once upon a time…

PROJECT: AN ADVERTISEMENT

Tenim alumnes molt creatius!!!!!

PROJECT: A NATURAL PARK

Ens agrada la natura i ens agrada la seva protecció. Embrace nature!!!

ACTING OUT

Petits moments de teatre. Enjoy!!!
Optativa 3r

Better Actors

Aquesta és una matèria dins de la oferta anual d’optatives en anglès d’ampliació i consolidació. En aquesta optativa presentem els conceptes bàsics del teatre per desenvolupar habilitats dramàtiques mitjançant jocs, escalfaments, activitats d’interpretació, discussió, escriptura de guions i assaig: moviment, espai i entorn, desenvolupament de personatges, expressió, veu, guió i direcció escènica. 

El projecte final consisteix en la representació o filmació d’un curt.

A part desenvolupar destreses teatrals i lingüístiques en aquesta optativa també fomentem el desenvolupament de destreses del segle XXI com el treball cooperatiu, emprenedoria, destreses comunicatives i socials, inteligencia emocional, pensament crític, creativitat i flexibilitat.

Mindstorms. Robòtica i Ficció

Aquesta matèria optativa combina les matèries de tecnologia i anglès

Els alumnes pensaran, planificaran i gravaran petits curtmetratges en anglès on els robots que han dissenyat, construït i programat a l’àrea de tecnologia seran els protagonistes. Els alumnes també mantindran un diari en anglès amb el seguiment de la feina feta.

OVERSHARING

2BATX. Ens agrada sentir les opinions dels nostres alumnes. Do you agree?

1BATX

ACTING OUT

De vegades inventem situacions i en fem petites obres de teatre. Grab some popcorn and relax

BARCELONA TOUR

Projecte de 1BATX :un tour per la ciutat