Departament de Llengües Estrangeres

Des del Departament de Llengües Estrangeres potenciem l’aprenentatge de tres llengües: l’Anglès, l’Alemany i el Francès.

ANGLÈS: Matèria comuna. 1ª llengua estrangera

FRANCÈS i ALEMANY: 2ª llengua estrangera (de 1r a 4t de la ESO)

Desdoblaments, Aula d’Idiomes, Ordinadors, Chromebooks. Projectes i Activitats Orals

Optatives: Better Actors (Teatre en Anglès), Mindstorms. Robòtica i Ficció

Veure els projectes 

Una llengua enfocada al desenvolupament de la competència comunicativa.

Veure els Projectes 

El Departament de francès promou diferents projectes per tal que els i les alumnes de la matèria progressin en l’adquisició i consolidació del seu aprenentatge.

Veure els Projectes