Carta de compromís educatiu

 

La Carta de compromís educatiu és un document en el qual s’han d’expressar els objectius necessaris per a assolir un entorn de convivència i respecte en el desenvolupament de les activitats educatives. En la formulació de la carta hi participen la comunitat escolar i, de manera destacada, els professionals de l’educació i les famílies.