Normes i funcionament (NOFC)

Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) apleguen el conjunt d’acords i decisions d’organització i de funcionament que s’hi adopten per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que permet assolir els objectius proposats en el projecte educatiu del centre i en la seva programació anual.

 

NOFC  curs 2021-22