Fem Salut

         FEM SALUT   curs 2020-21

“Fem Salut” és un projecte d’innovació –impulsat per l’equip d’Eines pel Canvi– que fomenta l’aprenentatge transversal i cooperatiu de l’alumnat de 1r d’ESO a partir d’un tema concret: la de millora la salut.

Així, amb l’objectiu de promoure els bons hàbits alimentaris i l’exercici físic, durant les dues setmanes de durada del projecte, els alumnes elaboren un treball conjunt que busca, entre d’altres coses, diluir les barreres entre matèries, regular l’aprenentatge de l’alumat i aplicar nous sistemes d’avaluació i coavaluació.

Contribucions des de les diferents àrees:

Ciències socials: els aliments dels nostres avantpassats i estudi comparatiu amb l’alimentació actual.

Biologia: treball sobre alimentació i nutrició.

Matemàtiques: treball sobre proporcions (regles de tres, percentatges…)

Música: composició d’una peça (Rap sobre la fruita)

Llengua catalana: presentació oral sobre què s’ha après, com s’ha après, per què s’ha après i com s’ha sentit l’alumne.

Educació Física: jornada  d’activitats físiques i esportives “Tots Fem Salut” al camp de futbol. Hi participa tot l’alumnat de 1r amb l’ajuda del professorat i alguns alumnes seleccionats de 2n d’ESO.

Compta, també, amb la col·laboració puntual d’altres matèries.

“Fem Salut” es vincula, també, a projectes externs -com el “Programa SHE”- o a d’altres activitats de centre promogudes pel departament d’Educació Física -com el gran projecte de pati “L’Infanta es mou”, que inclou, a més a més, la iniciativa “dijous, el dia de la fruita”-.