Departament de Ciències Experimentals

BIOLOGIA I GEOLOGIA; FÍSICA I QUÍMICA

PARTICIPACIÓ A LES OLIMPÍADES DE BIOLOGIA I DE GEOLOGIA

La participació de l’Infanta a les olimpíades de Biologia de Catalunya es planteja com un estímul pels estudiants de Biologia que posen a prova els seus coneixements del temari de Biologia de 1r i 2n de Batxillerat. Cada centre participant pot proposar entre un i un màxim de quatre alumnes seleccionats entre els que tenen les millors qualificacions de Biologia alhora que també molt bona nota mitjana de 1r de Batxillerat. Cada any les proves es realitzen simultàniament en diverses seus universitàries repartides per Catalunya. A Barcelona, per exemple, enguany hem participat a les seus de la Universitat Autònoma i de Vic; el curs passat a la seu de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. La participació dels darrers anys ha estat d’entre 300 i 400 alumnes de tota Catalunya.

La prova consisteix en respondre a un qüestionari de 50 preguntes tipus test amb quatre alternatives cadascuna i una prova pràctica reservada pels 20 alumnes amb millor puntuació al test, consistent en la resolució de tres problemes pràctics on hauran de dissenyar i realitzar experiments senzills, preparar i/o analitzar mostres, analitzar dades, plantejar solucions, etc.

En consideració a les moltes tasques, exàmens i reptes (treball de recerca, PAU) de l’alumnat de 2n de batxillerat, no ens plantegem la prova com una autèntica competició sinó, com s’ha dit abans, un estímul, un complement i una posada a prova del nivell de coneixements assolits a Biologia.

 OLIMPÍADA DE GEOLOGIA

Amb la mateixa idea de estímul i de posada a prova del nivell de coneixement assolit a Geologia, l’Infanta es planteja la participació a l’ Olimpíada de Geologia de Catalunya, adreçada a l’alumnat que cursa la matèria de Ciències de la Terra i del Medi Ambient a 1r i 2n de batxillerat.

Cada centre pot aportar un màxim de 3 equips de 4 alumnes, encara que es poden acceptar 2 equips més de reserva. Les proves tenen lloc simultàniament a diverses seus de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. Enguany hem participat a la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona.

La competició es divideix en dues parts, una individual, consistent en una prova tipus test de 50 preguntes amb 4 alternatives cadascuna, sobre qüestions teòriques i pràctiques de diverses branques de la geologia, i una prova en grup de 4 persones per reconèixer minerals, roques i fòssils, anàlisi de mapes geològics i talls i problemes senzills d’interpretació de mapes geològics.

                                                  PROJECTES FÍSICA I QUÍMICA

CLUB DE CIÈNCIES

El projecte pretén estimular les vocacions científiques i tecnològiques en els joves, en particular per la física i la química dels alumnes de 2n i 3r d’ESO, promoure la cultura científica, així com contribuir a la comprensió de la importància de la investigació i dels seus resultats per al desenvolupament de la societat.

Durant el curs es programaran diverses sessions pràctiques fora d’horari escolars per als alumnes que estiguin interessats a càrrec de la catedràtica del Seminari, Rosa Maria Melià.

També  es programaran conferències de l’àmbit científic sobre temes d’actualitat que puguin engrescar i  motivar els alumnes.

OLIMPÍADA DE FÍSICA

La participació de l’Infanta a les Olimpíades de Física de Catalunya es planteja com un estímul per als estudiants de Física que posen a prova els seus coneixements sobre temari de Física de 1r i 2n de Batxillerat. Cada centre participant pot proposar entre un i un màxim de tres alumnes seleccionats entre els que tenen les millors qualificacions.

La prova consisteix en respondre a tres o quatre problemes i algunes qüestions. La participació és totalment voluntària i el professor intentarà que es familiaritzi amb els problemes i qüestions que surten. Es planteja com un repte per veure fins a on poden arribar a aprofundir en els seus coneixements de la matèria.

OLIMPÍADA DE QUÍMICA

Amb la mateixa intenció que a les Olimpíades de Física, la participació a les Olimpíades de Química de Catalunya es plantegen com un estímul per als estudiants de Química, que així posen a prova els seus coneixements sobre el temari de Química de 1r i 2n de Batxillerat.

Cada centre participant pot proposar els alumnes que consideri oportuns, seleccionats entre els que tenen les millors qualificacions.

La prova consisteix a respondre a 9 qüestions i/o problemes i a una desena de formulació. També han de desenvolupar un tema teòric. La participació és totalment voluntària i el professor intentarà que els estudiants es familiaritzin amb els problemes i qüestions que hi surten. Igual que en la matèria de Física, es planteja com un repte per a veure fins a on poden arribar a aprofundir en els seus coneixements.

DIVULGACIÓ DELS CENTRES DE RECERCA

Es vol ressaltar la importància que té la recerca a l’hora de resoldre els problemes ambientals i de sostenibilitat que té la humanitat. També es vol apropar la recerca i la ciència als alumnes de batxillerat perquè sàpiguen de primera mà, com es fa la recerca, quins materials i instrumentació es fa servir i quins tipus de col·laboració hi ha entre aquests centres i l’empresa.

Per aconseguir això es fan diverses activitats:

  • Visita al REVIR  (acrònim de Realitat – Virtualitat) consisteix en una iniciativa educativa en col·laboració entre el CRECIM ( Centre per la Recerca Científica i Matemàtica) de la UAB i la Fundació Bancària La Caixa. En aquest centre s’ofereixen tallers experimentals de ciències en laboratoris informatitzats per a grups-classe d’estudiants d’ESO i Batxillerat.

Fem un taller de Física : “ Estudi del moviment en la frenada d’un cotxe” i un altre de Química: “Velocitat de reacció química en un airbag” per alumnes de 1r de batxillerat.

  • Visita a l’ICMAB ( Institut de Ciències dels Materials de Barcelona). En aquest centre poden veure laboratoris i aparells com microscòpics electrònics i de forces atòmiques on es fa recerca sobre determinació molecular de nanomaterials inorgànics i orgànics, materials magnètics i superconductors, química de l’estat sòlid, etc. Aquesta visita es fa per alumnes de 2n de Batxillerat de Física.
  • Visita a la facultat de Química de la U.B . Es fa un taller de pràctiques de Química per donar a conèixer els estudis de Química i les sortides que té.