Menjador escolar

Horari: dimarts, dimecres  i dijous a les 13:30h.

Pagament: Preu: 6,50 € per dia

Forma de pagament: Mensualment s’han d’ingressar, per avançat, les quantitats corresponents al nombre de dies que es necessiti. Si un alumne/a necessita el servei eventualment, només ha d’ingressar prèviament l’import del dia o dies que es quedarà i portar el comprovant de pagament a Consergeria a les 8:00h del matí.

S’ha d’efectuar l’ingrés, fent-hi constar el mes, nom, cognoms i curs de l’alumne/a, al següent compte corrent de “La Caixa”: ES 64 2100 1074 7502 0006 6727 amb el codi 3500001. Recordar portar el comprovant de pagament a Consergeria.

Descripció del servei

· Menú de càtering  a càrrec de l’empresa Càtering Trigana.

· Si algun dia un alumne/a no pot quedar-se a dinar, haurà d’avisar a Consergeria abans de les 8:15h per no encarregar el seu menú. Si no ho fa no es retornarà l’import.

· La llista mensual de menús serà exposada al taulell d’anuncis del centre.

· Si algun alumne/a ha de sortir excepcionalment del centre durant l’horari de menjador (visites mèdiques…) ha de presentar prèviament l’autorització escrita del seus pares/tutors al professor de guàrdia de l’equip directiu.

· Els alumnes de 3r, 4t d’ESO podran sortir del centre abans de les 15:00h, després de dinar, prèvia autorització escrita dels pares. L’imprès per a aquesta autorització s’ha de demanar i lliurar a la Secretaria. Serà vàlid per a tot el curs.