Estudis

Us presentem aquí, de manera breu, algunes de les característiques principals del pla d’estudis d’aquest institut, que en alguns casos són diferents de les d’altres centres. Les podeu consultar també als dossiers d’ESO (1r, 2n, 3r i 4t) i el del Batxillerat, on us n’informem de manera més àmplia

En el nostre centre s’imparteixen ESO i Batxillerat (en les modalitats d’arts, ciències i tecnologia i humanitats i ciències socials i també el Batxillerat Professionalitzador de la modalitat de ciències i tecnologia).
El nostre horari és, per a l’ESO, de matí i tarda els  dimarts i dijous (de 8:00 a 13:30 i de 15:00 a 17:00) , i només matins els dilluns (de 8:00 a 14:30), dimecres i divendres (de 8:00 a 13:30).
Els alumnes de Batxillerat tenen només horari de matins (de 8:00 a 14;30).

Durant l’ESO i el Batxillerat treballem amb una plataforma digital (iEduca) on les famílies podeu consultar les observacions fetes pel professorat, les notes , l’assistència o retards dels vostres fills , les amonestacions, així com comunicar-vos amb al tutor/a del vostre fill si ho desitgeu.