Declaració Responsable

Aquí teniu els documents de la Declaració responsable que heu de portar signada al tutor/a de l’institut

Agafeu el model de menor o major d’edat segons pertoqui

Quan heu de marxar perquè us trobeu malament en tornar a l’institut heu de portar una declaració nova

DECLARACIÓ RESPONSABLE MENORS

DECLARACIÓ RESPONSABLE MAJORS D’EDAT