Projecte Educatiu de Centre

 

El projecte educatiu de l’institut Infanta Isabel d’Aragó, pel seu caràcter de centre públic d’ensenyament secundari, facilita, sobretot, el desenvolupament d’aprenentatges i competències que permeten comprendre els elements bàsics de les humanitats, la ciència, la tècnica, les arts i la cultura. Aquest projecte, alhora, enfasitza el caràcter d’integració al món laboral, als nivells formatius posteriors i el desenvolupament personal dels qui seran futurs ciutadans de Catalunya.

Podeu consultar el nostre PEC en aquest enllaç.