Programa TEI (tutoria entre iguals)

Programa de prevenció, detecció i intervenció en casos d’assetjament entre iguals

L’Infanta és un dels centres que participa en el TEI (tutories entre iguals), un programa que pretén millorar la convivència escolar a través dels mateixos alumnes, que agafen responsabilitats, s’ajuden els uns als altres i resolen els seus propis conflictes.
El TEI s’articula principalment en dos blocs d’alumnes: els de primer i els de tercer d’ESO. Aquests últims, els de tercer d’ESO, acompanyen els alumnes nous que s’incorporen al centre. Així, cada alumne de primer d’ESO té un referent de tercer que vetlla per ell i li ofereix companyia, suport i acompanyament. Tot plegat, es duu a terme a través de diverses sessions informatives, formatives i amb activitats individuals o en grup, tant a les tutories com a nivell de centre. De fet, tot l’Infanta s’involucra en el programa, que està coordinat pel departament d’orientació.
Amb el TEI, els alumnes prenen responsabilitats, observen, escolten, intervenen i formen part de les solucions que es deriven dels conflictes de convivència de l’institut. Això els permet assistir al centre amb tranquil·litat i seguretat i es tradueix, també, en millor rendiment acadèmic.
Estem orgullosos de participar en aquest programa i volem que tots els que en formeu part us enorgulliu de la vostra tasca, que és molt important.
Moltes gràcies a tots! Sense vosaltres no seria possible millorar la convivència de l’Infanta.