LES COINS JEUX

Hola a tothom!

A les darreres sessions  de l’àrea de francès els infants estan revisant mitjançant diferents jocs algunes de les principals temàtiques que hem tractat a classe durant el trimestre.

Considerem els jocs com un espai d’aprenentatge social que afavoreix la comunicació i l’autonomia dels infants.

A més, les nenes i els nens estan realitzant algunes propostes relacionades amb les festes de l’hivern.

Us deixem algunes imatges.

 

Bonjour à tous!

Pendant les dernières séances de français, les enfants révisent grâce à différents jeux des principales thématiques qu’on a abordées pendant les cours ce trimestre.

On considère les jeux comme des espaces d’apprentissage social  lesquels  favorisent l’autonomie des enfants.

En plus, les filles et les garçons réalisent quelques activités sur les vacances d’hiver.