Ajuts econòmics material escolar

Benvolgudes famílies,

Des de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, s’ha obert la convocatòria de material escolar pel curs 2020/2021, aquest any va adreçat a famílies que tinguin els nens a educació infantil, primària i secundària (de 1r. a 4t. d’ESO), batxillerat queda exclòs.

Si les famílies heu sol·licitat beca de menjador NO heu de demanar ajut de material escolar, si està concedida la beca de menjador, està concedit l’ajut de material i, si està denegada, està denegat també l’ajut de material escolar,  no es pot tornar a sol·licitar.

Us adjuntem la sol·licitud de material escolar més l’autorització per poder accedir a les dades de padró i Renda Garantida. La sol·licitud més l’autorització s’ha de presentar a l’OAC (Pg. Doctor Moragas, 224) amb CITA PRÈVIA (Telf. 93 729 71 71  Ext. 135 i 286)  amb tota la documentació d’ingressos que tenen els membres de la unitat familiar, certificat del SEPE de que no tenen cap prestació, DNI/NIE ó llibre de família, títol de família nombrosa, monoparental o discapacitat i conveni de separació (en el cas de pares/mares separats/des).

Dates de la convocatòria:  del 14 al 30 de setembre

Aquest ajut correspon només a material escolar, no a llibres ni sortides escolars.

Per qualsevol dubte al respecte, us podeu adreçar a l’OAC o a l’oficina d’educació de l’Ajuntament.

DESCÀRREGA DE DOCUMENTS PER LLIURAR A L’OAC:

Autorització MUF 2020-2021

Sol·licitud Material Curs 2020-2021