PROJECTE ILEC. Impuls a la lectura

PROJECTE ILEC.  Impuls a la lectura

ILEC

L’escola d’Almenar fa dos anys que porta a terme el Projecte ILEC  d’impuls a la lectura. Amb aquest projecte el Departament d’Ensenyament participa en aquest Pla Nacional de Lectura establint com a objectiu estratègic la millora de l’èxit escolar de tots els alumnes. I ho fa potenciant la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg de tota l’educació bàsica per augmentar la competència comunicativa lingüística i el desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves, tenint present que la competència lectora és a la base de molts dels aprenentatges i un requisit per participar amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta.

Per assolir aquest objectiu estratègic el Departament d’Ensenyament posa a disposició dels centres orientacions, pautes, assessorament i formació als professors, als equips directius i a les famílies perquè incorporin i sistematitzin estratègies lectores com a eix vertebrador dels aprenentatges, cadascun des del seu àmbit de responsabilitat.

 • Objectius

El pla té com a objectius generals:

 1. Millorar la competència lectora per augmentar el rendiment acadèmic de tots els alumnes i afavorir així l’èxit educatiu.
 2.  Aconseguir que els infants i joves assumeixin les seves responsabilitats com a aprenents autònoms  amb capacitat per accedir a la informació i al coneixement, fent de la lectura l’eina per a l’aprenentatge en totes les àrees i matèries del currículum.
 3. Formar bons lectors que gaudeixin i aprenguin llegint.

En aquest sentit, també es preveuen diversos objectius estratègics per a tots els sectors que formen la comunitat educativa.

Per als alumnes es preveuen els objectius següents:

 • Incorporar l’autoavaluació com a estratègia d’aprenentatge que els permeti autoregular  el procés de comprensió.
 • Incrementar l’estona de dedicació a la lectura i el nombre de llibres llegits al llarg de l’any.
 • Incorporar la reflexió sobre què i com s’ha après, explicitant les estratègies de lectura que s’utilitzen.
 • Elaborar un dossier de lectura.

Per als professors:

 • Planificar les unitats didàctiques desenvolupant les estratègies metodològiques d’acord amb l’evolució dels aprenentatges dels seus alumnes.
 • Incorporar l’avaluació com a eina del mateix procés d’ensenyament.
 • Articular els objectius de les activitats a partir d’allò que els alumnes hauran de demostrar que han après.

Per als centres educatius:

 • Incorporar la lectura i les estratègies de comprensió lectora en totes les àrees.
 • Establir una estratègia de centre adequada a les necessitats diagnosticades a partir dels resultats d’avaluació interna i externa, i complementada amb les avaluacions generals del sistema.

Per a les famílies:

 • Trobar una estona diària (de 10 a 20 minuts) per llegir amb els infants o llegir al seu costat per reforçar els hàbits de bon lector i la lectura autònoma.
 • Conèixer la metodologia de l’aprenentatge de la lectura a l’escola.
 • Aplicar les orientacions de com poden contribuir a fer dels seus fills uns bons lectors.

 Actuacions

Per poder donar compliment a aquest pla es previst continuar amb un conjunt d’actuacions, endegades el curs anterior i iniciar-ne de noves.  Per aquest segon any es treballarà més explícitament:

 • Saber llegir: Fluïdesa i estratègies de lectura a CM i CS
 • El procés d’aprenentatge de la lectura, de la descoberta de les lletres a l’autonomia en la descodificació a CI i EI

Pel que fa al nostre centre durant 3 cursos disposarem d’una formació específica combinant les modalitats de seminari i assessorament. Es faran pràctiques reeixides a tots els cursos, que compartirem amb altres centres. S’ aplicaran estratègies per a la millora de la competència lectora i la incentivació de la lectura.

Tots els nivells de l’escola participaran en el projecte i la major part del claustre assistirà a la formació de centre d’impuls a la lectura.

El projecte estarà dinamitzat pel Grup impulsor de centre del projecte ILEC, format per la Cap d’estudis, Coordinadora LIC, Assessora LIC, Coordinadora de EI, Coordinadora de CI i Coordinadora CM. El grup impulsor es reunirà quinzenalment per coordinar l’implementació del projecte.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>