RENOVACIÓ DEL PREMI I RECONEIXEMENT PER LA WEB DE LA NOSTRA BIBLIOTECA ESCOLAR

El Directori de blogs i webs de les biblioteques escolars és una iniciativa del Programa biblioteca escolar “puntedu” del Departament d’Ensenyament,  per donar difusió a  tots els espais virtuals de biblioteca escolar dels centres educatius de Catalunya .  Aquesta iniciativa té un triple objectiu: difondre la presència de les biblioteques escolars a la xarxa, promoure’n  la dimensió virtual i donar a conèixer les bones pràctiques.

Anualment el Directori de biblioteques escolars Puntedu atorga un segell de qualitat als centres que tenen un espai web que difongui la biblioteca escolar de manera atractiva.

A la delegació de Lleida uns pocs centres han obtingut aquest reconeixement i entre ells està la nostra escolar, L’Escola d’Almenar.

Felicitats a tots els que heu fet possible aquest reconeixement ! 

segell-biblioteca-16-17