Activitat PEE: Material a totes les llars

Escola d’Almenar tenia previst destinar uns diners del PEE AS per ajudar a l’alumnat a fer activitats i sortides curriculars  al 3r trimestre

Al sobrevindré el tancament del centre degut al confinament, es van anul·lar totes les sortides i aquests diners van romandre en una partida que ja no era viable.

Durant el 3r trimestre en fer acompanyament a l’alumnat, al trucar a algunes famílies, ens van dir que no tenien cap mena de material escolar ni recursos per poder començar a fer les tasques escolars que el professorat de l’escola  manava cada setmana.

Va ser llavors quan es va decidir destinar els diners reservats a les sortides a comprar material escolar. Amb aquesta partida vam crear l’activitat del PEE: Material  a totes les llars.

Davant la dificultat d’entrar als centres a buscar material i lectures adequades es van fer lots a la llibreria de la localitat amb material escolar bàsic ( colors, fulls, goma, llapis, tisores…). També es va afegir alguna lectura adequada a l’edat o la capacitat de cada alumne/a.

Una vegada finalitzat el curs es va decidir ampliar els lots de material escolar perquè aquest alumnat pugues continuar diferents tasques de suport a l’estudi durant l’estiu.