Salut/Escola. Canal Salut. Pla d’Organització del curs

Espai oficial per oferir tota la informació sobre els procediments i la situació de la comunitat escolar, en el marc de la pandèmia, amb mesures, actuacions i decisions que es vagin prenent i que puguin afectar al desenvolupament del curs: Obrir

Carta per a les famílies: Obrir  Annex a la Carta: Obrir

Pla d’Organització per a l’Obertura del Centre: Enllaç al document que prescriptivament ha de funcionar com una gran protocol d’inici de curs en aquestes circumstàncies d’excepcionalitat que vivim: Obrir

Model de declaració responsable: Menors d’edat Obrir Majors d’edat Obrir