Llibres 2020-21: Programa de reutilització i llistats. Retorns del curs 2019-20

L’adscripció al programa de reutilització és voluntària, les famílies poden fer-se amb els llibres pel seu compte. Tota la informació al respecte es pot consultar als enllaços següents:

Nota informativa sobre el programa de reutilització: normes de funcionament. ATENCIÓ! En vista de la situació de moltes famílies castigades per les conseqüències econòmiques de la pandèmia, totes les comandes a partir del dia 30 de juny pagaran un dipòsit de 50€/família. Es retornarà la diferència a tots els que n’hagin abonat dipòsits superiors (caldrà entrar a “Saldo” del sistema i demanar-ne l’import).

Calendari-resum de retorns i lliuraments

Alta del programa de reutilització (comandes)

Llistat de llibres 1r ESO

Llistat 2n ESO

Llistat 3r ESO

Llistat 4t ESO

Llistat 1r Batxillerat

Llistat 2n Batx

Llistat CFGM Automoció

Llistat CFGM Administració

Llistat CFGM Comerç

Llistat CFGM Jardineria

Llistat CFGM Electricitat

Llistat CFGS Finances

Llistat CFGS Màrqueting

Per als estudis no esmentats a la relació anterior no s’ha previst l’ús de llibres.