Erasmus+

Lloc web amb informació: http://www.sepie.es/

Web projecte Erasmus: www.savetheplanet.pro

Articles Erasmus+ del nostre Institut:

El projecte Save the Planet està cofinançat pel programa Erasmus+ de la UE. El contingut d’aquesta publicació és responsabilitat exclusiva del centre i ni la Comissió Europea ni el Servei Espanyol per la Internacionalització de l’Educació (SEPIE) són responsables de l’ús que se’n pugui fer de la informació publicada.