Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Titulació

Tècnic/a en sistemes microinformàtics i xarxes.

Competència General

La competència general d’aquest títol consisteix a instal·lar, configurar i mantenir sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en petits entorns, assegurant la seva funcionalitat i aplicant els protocols de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient establerts.

Durada dels estudis
  • 2 cursos acadèmics (2.000 hores).
  • 1.650 hores en el centre educatiu.
  • 350 hores en el centre de treball (pràctiques).
Sortides professionals
  • Tècnic/a instal·lador mantenidor d’equips informàtics.
  • Tècnic/a de suport informàtic.
  • Tècnic/a de xarxes de dades.
  • Reparador/a de perifèrics de sistemes microinformàtics.
  • Comercial de microinformàtica.
  • Operador/a de tele-assistència.
  • Operador/a de sistemes.