Projectes de centre

A banda del currículum oficial (molt marcat per les lleis d’Educació), es promou des del centre una sèrie de projectes educatius propis, els quals ens ajuden a donar una personalitat diferenciada i única.