Equip humà

Departament de llengües
Núria Ribes Novau Castellà 1r (1,2) i 2n (1,2)
Eulàlia Serra Segura Castellà 3r i 4t
Rosa Casals Torruella Català 1r (1,2), 2n (3) i Projecte 2n
Laia Torres Garrell Català 3r i 4t, i Llatí 4t
Departament de ciències
Òscar Vidal Pelegrí Tecno 1r, 2n, 3r i Competència digital 1r
Josep Besora Juanpere Tecno 3r, 4t i Hort 2n
Josep Miquel Valls Esteve Ciències 1r, Matemàtiques 4t i Implica’t
Rosalia Anglès Vidal Biologia i Geologia 3r, 4t i All about my eggs 1r
Jordi Aguilera Sigalat Física i Química 2n, 3r, 4t i Implica’t
Departament d’informàtica
Eugeni Cabré Forés Cicle Formatiu
Sergi Barreda Lacambra Cicle Formatiu i Informàtica 4t
Ester Galimany Guasch Cicle Formatiu
Departament de matemàtiques
Eugènia Vizcarra Carreras Matemàtiques 1r, 2n (1, 2) i 4t
Virginia Carmona Matemàtiques 1r, 3r (1, 2), 4t i Projecte 3r
Departament d’anglès
Laura Martínez Agustí Anglès 1r, 3r, Alemany 3r i 4t
Raquel Gelonch Vilamajó Anglès 4t, Francès 4t, Projecte 3r (3) i Implica’t
Rita Prats Vilà Anglès 2n (1,2), Grup 3 (1r), Projecte 1r (3) i 2n (3), Anglès cicle formatiu

 

Ruth Díez Socials 1r, 2n, Cultura i valors ètics 1r, Projecte 3r (3) i
Cultura clàssica
Carme Vidal Torruella Socials 3r i 4t, Fem mapes 2n i
Cultura i valors ètics 1r, 2n, 3r, 4t
Maria Batalla Religió 1r, 2n, 3r, 4t i Cultura clàssica 3r
Departament d’expressió
Andreu Gasull Música 1r, 3r i 4t, Emprenedoria 3r i Projecte 2n (3)
Maria García Ortí Educació Visual i plàstica 1r, 2n i 4t
Josep M. Blanch Dolcet Educació Física 1r, 2n, 3r i 4t
Departament de diversitat
Ainara Blanco Gómez Orientació Educativa, Projecte Implica’t, Projecte 1r (3) i
Educació emocional 1r
Gemma Palau Cardona Cultura i valors ètics (mediació) 3r i 4t, Mediació 2n, Projecte Implica’t i
Projecte 1r (3)

 

Asela Balanyà Carreras Psicopedagog
Iolanda Tremoleda Treballadora Social
Altre personal
Yann de Cacqueray i Sergi Olivan Vetlladors
Pilar LLauradó Infermera (1 hora setmanal)
Rosor Secall Fisioterapeuta (1 hora setmanal)
Laia Vallverdú Monitora cicle formatiu
Tutors
1r ESO A Laura Martínez
1r ESO B Núria Ribes
2n ESO A Rita Prats
2n ESO B Òscar Vidal
3r ESO ALPHA Virginia Carmona
3r ESO BETA Laia Torres
3r ESO GAMMA Laura Martínez
4t ESO A Eugènia Vizcarra
4t ESO B Eulàlia Serra
1r SMX Ester Galimany
2n SMX Sergi Barreda