Càrrecs unipersonals

Els càrrecs unipersonals es divideixen en tres gran blocs: els/les caps de departament, les coordinacions i la resta de coordinacions.

Caps de departament
 • Dept. Ciències i Tecnologia: Òscar Vidal
 • Dept. Diversitat: Gemma Palau
 • Dept. Expressió (Educació física, Música i Visual i plàstica): Josep M. Blanch
 • Dept. Informàtica: Eugeni Cabré
 • Dept. Llengua catalana i castellana: Eulàlia Serra
 • Dept. Llengües estrangeres: Laura Martínez
 • Dept. Matemàtiques: Eugènia Vizcarra
 • Dept. Social i Religió: Carme Vidal
Càrrecs de coordinació
 • Coordinador activitats i serveis extraescolars: Rita Prats
 • Coordinador de cultura digital: Ester Galimany
 • Coordinadora de Llengua, interculturalitat i cohesió social del centre: Laia Torres
 • Coordinador prevenció de riscos laborals: Jordi Aguilera
Altres coordinacions
 • Coordinador Pla Català de l’Esport a l’Escola: Josep M. Blanch
 • Biblioteca: Eulàlia Serra
 • Mediació: Rosalia Anglès
 • Coordinació FCT: Ester Galimany