Projecte educatiu

En aquesta secció trobaran tots els documents que descriuen el projecte educatiu de l’institut. D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, el projecte educatiu incorpora el nostre caràcter propi i conté els elements següents, entre d’altres:

  • Criteris d’ordenació pedagògica, prioritats i plantejaments educatius, procediments d’inclusió i altres actuacions que caracteritzen el centre.
  • Indicadors de progrés.
  • Concreció i desenvolupament dels currículums.
  • Criteris que defineixen l’estructura organitzativa.
  • Projecte lingüístic.
  • Caràcter propi del centre.

En aquesta secció també es poden trobar altres documents que també formen part del projecte educatiu com ara: Projecte de Convivència, Pla d’Acció Tutorial, Pla TAC, Plans d’Acollida, etc.