AMPA

Què és l’AMPA?
 • És la forma més efectiva que tenim les mares i pares de l’escola per organitzar-nos dins del Centre Escolar.
 • És una entitat sense afany de lucre reconeguda legalment per la Generalitat.
 • Serveix per desenvolupar una plataforma oberta a la participació i reivindicació de tots els aspectes referents a l’educació, per tal d’aconseguir junt amb els mestres, la millor formació dels nostres fills.
 • La Junta directiva de l’AMPA s’encarrega de gestionar els recursos econòmics que aporten els socis i de dur a terme les activitats aprovades per l’assemblea.
Quina función tenim?
 1. Donem suport a pares i mares, mestres i alumnes i també als òrgans de govern del centre i contribuïm a la millora de la qualitat de l’ensenyament dels alumnes.
 2. Promovem la participació dels pares a la comunitat educativa potenciant la seva implicació en el funcionament del centre.
 3. Som un espai de reflexió que permet als pares i mares pensar i opinar sobre el funcionament quotidià de l’escola i sobre els temes educatius d’abast general.
 4. Som el principal interlocutor que tenen els mestres i els equips directius per tractar els temes que afecten a tot el col·lectiu de famílies del centre.
 5. Orientem als pares en l’exercici del seus drets i obligacions com a membres d’un INS sostingut amb fons públics.
 6. Participem en la pressa de decisions i en el govern del centre mitjançant un representant al Consell Escolar.
 7. Administrem els recursos que aporten els associats.
Quina funció té l’assemblea?
 • Rebre informes de la Junta Directiva i d’altres òrgans escollits.
 • Debatre i aprovar el pla d’actuació i pressupost de l’associació.
 • Debatre i votar, si cal, esmenes als estatuts de l’associació.
 • Debatre i votar temes d’objectius i estructura de la pròpia associació.
 • Triar (o renovar) als membres de la Junta.