Tutors individuals

La figura del tutor/a individual està regulada en les NOFC (Títol IV. Organització pedagògica del centre – Capítol 3. Acció i coordinació tutorial – Secció 1. Tutoria individual).

Els tutors del curs 2020-2021 són els següents:

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
Implica’t
SMX
Ainara Blanco Ainara Blanco Jordi Aguilera Josep Maria Blanch Ainara Blanco Eugeni Cabré (1r)
Ruth Díez Virgínia Carmona Rosalia Anglès Ainara Blanco Gemma Palau Esther Galimany (2n)
Marta Fàbregas Elena Cartañá Josep Maria Blanch Josep Besora
Sílvia Fernández Laura Martínez Eulàlia Serra Andreu Gasull
Meritxell Fontova Immaculada Membrives Carme Vidal Maria Hornos
Rita Prats Àngels Planes Gisela Obradó
Eugènia Vizcarra