Equip directiu

L’equip directiu està format pel director, el cap d’estudis, el secretari i la coordinadora pedagògica.

  • Director: Josep Besora
  • Cap d’estudis: Rosalia Anglès
  • Secretari: Eugeni Cabré
  • Coordinadora pedagògica: Núria Ribes