Mediació

Avui en dia tothom està d’acord que l’educació és cosa de tots: professors, pares, alumnes i societat en general. Darrerament, alguns casos conflictius en centres d’educació han estat notícia en diferents mitjans de comunicació, i no han estat pas notícies positives, sinó tot el contrari. Tots els centres que ens dediquem a l’educació desitgem que la nostra tasca educativa sigui valorada però, per damunt de tot, el que desitgem de debò és veure que els nostres alumnes se’n surten i poden treure profit del que nosaltres els intentem ensenyar. Tots volem que aquest jovent que tenim a les aules arribin a ser persones que sàpiguen enfrontar-se als reptes, que siguin tolerants i cívics. No és una tasca fàcil; demana l’esforç de molta gent, recursos i temps.

De fa temps que al nostre centre s’havia plantejat la necessitat d’actuar, de manera diferent a l’habitual, enfront els problemes de convivència que es generen en qualsevol comunitat. Més encara, si es tracta d’una comunitat educativa, de la qual s’espera que sigui generadora de valors i que fomenti i garanteixi que les relacions interpersonals siguin positives.

Objectius
  • Presentació del servei de mediació a l’alumnat i als pares nous.
  • Realització de la matèria optativa sobre mediació i resolució de conflictes amb alumnat de 2n d’ESO.
  • Introduir les tècniques pròpies de mediació a través de les tutories.
  • Realitzar reunions periòdiques (mínim trimestrals) del coordinador de mediació amb els mediadors, per tal de fer el seguiment del projecte.
  • Recopilar material bibliogràfic divers relacionat amb la mediació.
  • Ampliar el servei de mediació a tota la comunitat educativa.
  • Consolidar els mediadors de guàrdia.

Projecte de mediació