Tràmits i gestions

Tràmits i gestions que es realitzen a Secretaria
  • Preinscripció i matrícula
  • Beques:
    • beques per a ensenyaments postobligatoris
    • beques per a alumnes amb NE
  • Transport escolar
  • Certificats: per a qualsevol mena de certificats, adreceu-vos a la secretaria, telf.972 580793
  • Convalidacions
Tràmits i gestions que cal realitzar amb el tutor/a

Entrevista amb el tutor/a o consultes sobre qualsevol qüestió relacionada amb els alumnes: contacteu amb el tutor o tutor/a corresponent

Justificació de faltes: cal imprimir i entregar la sol·licitud de justificació de faltes d’assistència

Tràmits i gestions que es realitzen a Consergeria

Fotocòpies i impressió de documents per a alumnes: adreceu-vos a consergeria en horari de pati o tarda